Register

*
*
*
*
*

* Field is required

Login Close
---

---

Video

420" src="///embed/ElfHYpeunhc" frameborder="0" allowfullscreen="true">

A+ R A-

About Us

.....ศัลยกรรมตกแต่ง เพื่อการเสริมสวย เป็นการผ่าตัดที่ใช้วิชาการทางการแพทย์ที่เราเรียกว่า
“วิชาประกอบโรคศิลปะ” ผสานเข้ากับงาน “ปฏิมากรรม” ให้ได้อย่างกลมกลืนบนร่างกายของมนุษย์
เพื่อให้ได้รูปทรงใหม่ที่ดูดีและสวยงามมากขึ้น วิชาแพทย์ที่มีสอนในโรงเรียนแพทย์นั้นจะมีแต่การ
รักษาพยาบาลและแก้ความพิการเท่านั้น การทำศัลยกรรมตกแต่งเพื่อการเสริมสวย จึงเป็นความ
สามารถเฉพาะตน อาศัยประสบการณ์และทักษะความชำนาญในงานศิลป์  ผสมผสานกับความรู้
ทางการแพทย์มารังสรรงานออกมาในรูปแบบ “ปฏิมากรรมบนร่างกายมนุษย์”

.......ผมเอง อยู่ในวงการนี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ 2516 ศัลยกรรมที่ฮือฮาสไตล์เกาหลีที่มีมาในระยะ2-3ปีนี้นั้น
ความจริงแล้วหมอไทยเราทำกันมา30-40 กว่าปีแล้ว แต่ด้วยการจำกัดของกฎแพทย์สภา จึงทำให้
ไม่สามารถเผยแผ่สู่สาธารณชนได้จึงทำให้รู้กันอยู่ในวงจำกัดเท่านั้น

......การทำศัลยกรรมตกแต่ง เพื่อการเสริมสวย โดยมากเป็นเพียงแต่เสริมสวยให้เหมาะสมต่อสภาพเดิม
(ต้นทุนหรือโครงสร้างเดิม) ของผู้ใช้บริการเองเท่านั้น นอกจากนี้เรายังเน้นถึงความเป็นความงาม
แบบธรรมชาติและคำนึงถึง“โหงวเฮ้ง” หรือ นรลักษณ์ของแต่ละคนอีกด้วย “คนเราต้องสวยแบบเป็น-
เอกลักษณ์ของตัวเอง และต้องเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ของตัวเองให้เจริญและดีขึ้นในทุกๆด้านด้วย”

....ประสบการณ์, ความชำนาญ, ทักษะ, และอายุการทำงานไม่ใช่เครื่องชี้ผลงานเท่ากับการเห็นผลงาน
หลายๆผลงาน
จากปากต่อปากของผู้ที่ใช้บริการที่ได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด

นายแพทย์ สัณห์  ศัลยสิริ


ประวัติแพทย์

-นายแพทย์สัณห์    ศัลยสิริ (www.petcharatclinic.com)
-นามสกุลเดิม จันทร์วิเมลือง ได้รับพระราชทานนามสกุลว่า “ศัลยสิริ” ซึ่งแปลว่า “ศัลยกรรมที่สวยงาม”
เมื่อปี พ.ศ. 2526

การศึกษา
- คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น 20 ปี 2512
- ประกาศนียบัตรด้านศัลยกรรมตกแต่งเสริมความงาม(Aesthetic surgery).จาก ประเทศญี่ปุ่น ปี 2515

ประสบการณ์การทำงาน

- เป็นแพทย์ประจำบ้าน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปี 2513-2514
- รับราชการแพทย์ โรงพยาบาลตำรวจ ตั้งแต่ปี 2514 - 2518
- แพทย์ประจำคลีนิคศัลยกรรมตกแต่ง"สันติการแพทย์" ตั้งแต่ปี 2516 - 2524
- แพทย์ประจำคลินิคศัลกรรมตกแต่ง “เพชรรัตน์ คลีนิค” ตั้งแต่ปี 2520 – ปัจจุบัน
- เป็น Executive member ของ International Society of Aesthetic Surgery(ISAS)ตั้งแต่ปี2524-2528
- กรรมการสมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยประเทศไทย

กิจกรรม
- เป็นนายกสโมสรนิสิตแพทย์จุฬาฯ รุ่น20 
- เป็นกรรมการสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ปี2512
- นายกก่อตั้งสมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยประเทศไทยตั้งแต่ปี 2528
- สมาชิกผู้ร่วมก่อตั้ง International Society Of Aesthetic Surgery(ISAS) ที่ประเทศญี่ปุ่น
โดยมีแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งเพื่อการเสริมสวยจากนานาประเทศเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง อาทิ
สมาชิกประเทศแถบยุโรป, อเมริกา, เอเซีย, ออสเตรเลีย ฯลฯ เมื่อปี 2524 

นายแพทย์สัณห์ ศัลยสิริ เป็นหนึ่งในแพทย์รุ่นแรกๆ ที่ริเริ่มการทำ “ศัลยกรรมเพื่อการเสริมความงาม”
หรือ Aesthetic Surgery ที่จะแตกต่างจากการทำศัลยกรรมแบบ Plastic Surgery ซึ่งเป็น
การทำ “ศัลยกรรมเพื่อแก้ไขความบกพร่องต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างกาย”และเป็นผู้มีประสบการณ์ได้พัฒนาเทคนิคใหม่ๆจากประสบการณ์ของตนเองและได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเพื่อนแพทย์ร่วมอาชีพทั้งไทยและต่างประเทศ อย่างที่เคยเกริ่นมาแต่ต้นว่า ศัลยกรรมเสริมความงามนั้นยังไม่ได้บรรจุไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนแพทย์ วิชานี้จึงต้องอาศัยศึกษาจากรุ่นพี่ที่ทำทางด้านนี้มาก่อน และอาศัยความมีพรสวรรค์เฉพาะตัวบวกกับมีหัวทางด้านศิลปะสร้างสรรผลงานของแต่ละท่านออกมา

นายแพทย์สัณห์ ทำงานทางด้านศัลยกรรมเพื่อการเสริมงามมายาวนานกว่า40ปี นับเป็นผู้บุกเบิกในยุคต้นๆ สมัยเมื่อสามสิบกว่าปีก่อนเคยนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการครั้งแรก ของสมาคมที่ได้ร่วมก่อตั้งกันขึ้นคือ INTERNATIONAL SOCIETY OF AESTHETIC SURGERY ที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี 1981 จนทำให้มีหมอสมาชิกต่างชาติที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้น ขอบินมาดูงานหลายประเทศ มี ญี่ปุ่น เกาหลี สิงคโปร์ ไต้หวัน อิตาลี ฝรั่งเศษ เป็นต้น